با دیدن ویدیو بالا از مضرات و محاسن دستگاه های ویپ (وپورایزرها) و ایجوس (مایع های مخصوص) از نگاه دکتر Philippe Presles فیزیکدان فرانسوی و حامی ویپنگ از گزارش یورو نیوز Euro News مطلع شوید.