با دیدن ویدیو بالا از مضرات و محاسن دستگاه های ویپ (وپورایزرها) و ایجوس (مایع های مخصوص) از نگاه مستند بی بی سی فارسی BBC Persian مطلع شوید.